Klachten
Klacht
Wat kunt u doen bij een Klacht

Wat kunt u doen bij een Klacht

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over mijn behandelwijze:

Bent u hierna niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging CAT. Via de CAT ben ik aangesloten bij een geschillencommissie. Deze commissie kent een speciale klachtenregeling. Deze is gebaseerd op het beginsel van bemiddeling door een onafhankelijke klachtfunctionaris.

Komen beide partijen niet tot elkaar, dan kunt u, afhankelijk van de aard en de zwaarte van uw probleem, een klacht indienen bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

Deze onderwerpen behandelt de geschillencommissie:

  • • Schade ontstaan door een behandeling of therapie.
  • • Beschadiging of vermissing van eigendommen.
  • • Onvoldoende zorgverlening.
  • • Ontevredenheid over de manier waarop de zorgverlener met de cliënt omging.
  • • Niet goede beoordeling van de zorgverlener over wat er met de cliënt aan de hand was.
  • • Geen goed behandelplan.
  • • Geen goede zorg na de behandeling.